خارج کردن حباب لامپ از داخل کوس زن ایرانی

در اوایل پاییز سال 1393 فیلمی که نشان دهنده ی صحنه ای در یک اتاق اورژانس در بیمارستانی در ایران بود به طور گسترده در شبکه های اجنماعی پخش شد. در ان فیلم پزشک جراح و دستیاران وی در تلاش برای سالم خارج کردن حباب لامپ 100 وات از درون کس (واژن) یک زن ایرانی بودند.

1

 

این طور که به نظر می رسید این زن به دلیل نداشتن دسترسی به رابطه ی جنسی با جنس مخالف به حباب لامپ رو اورده بود تا شاید بتواند از این طریق خود را ارضا کند و رابطه ای جنسی را بازسازی کند.