فیلم سربریدن محسن حججی توسط داعش

محسن حججی اهل نجف اباد اصفهان یکی از اعضای سپاه پاسداران بود که برای حفظ حکومت بشار اسد به سوریه رفت و انجا بدست نیروهای گروه داعش افتاد. دو روز بعد داعش سر وی را برید و جسدش را در شهر ول کرد تا مردم با سر و بدنش بازی کنند.

لینک دانلود شماره  1