سکس نماینده ی ولی فقیه همدان با زن همکارش

در تابستان سال 1387 فیلم کوتاهی منتشر شد که به تصویر کشنده ی سکس اخوند “حسن گلستانی” با زن یکی از همکاران خودش در تویسرکان از توابع “همدان” بود.

زن همکارش ابتدا با پوشش “چادر” وارد خانه ی وی شده و سپس با او سکس می کند…

1          2

 

4    3

 

برای دانلود این ویدئو اینجارا کلیک کنید.