فیلم چنگ زدن به پستان های مشتری هنگام خرید از مغازه

در ویدئوی زیر شما بیننده ی زنی خواهید بود که لباسی ابی رنگ پوشیده است و به مغازه ی فروش کتاب (کتاب فروشی)امده است تا کتاب بخرد…

وقتی به فروشنده به میزان کافی نزدیک می شود تا قیمت کتاب رو بپرسد … فروشنده با دستش پستون های برامده ی زن را چنگ می زند و ان ها را لمس می کند.

برای دانلود این ویدئو اینجا را کلیک کنید.